Skip to content

DNA-järjestuste koaleerumine (ingl. DNA coalescens process)

  • by

Tänapäevaste DNA-järjestuste tagasiviimine eellasjärjestusteni, mis esinevad ühiseellastel ning kus kahe isendi DNA liitub üheks ühiseks järjestuseks. Sellel ajalisel skaalal sedastub mutatsioonide arv.

Related Entries