Skip to content

ditsentrilised kromosoomisillad (ingl. Dicentric chromosome bridges)

  • by

Meioosis tsütoloogiliselt nähtavad sildjad struktuurid, mis rebitakse meioosi esimeses anafaasis puruks (erinevad tsentromeerid tõmmatakse erinevatele poolustele). Vt. ditsentriline kromosoom.

Related Entries