Skip to content

Prof. Ain Heinaru


Elukäik:

1967 Tartu Ülikool, bioloogia, geneetika
1971 Tartu Ülikooli bioloogiakandidaat
1971 – 1990
 Tartu Ülikooli teadur, assistent, vanemõpetaja, vanemteadur, dotsent
1990 – 1995 Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor, geneetika professor
1995 – 1998 Haridusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse osakonna juhataja
1998 – 2002 Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan
2002 – 2007 Tartu Ülikooli teadusprorektor
2008 – … Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi professor
2009 – … Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teadus- ja arendusnõunik

Autasud:
2014 
EV teaduse elutööpreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
2012 Eesti Inimgeneetika Seltsi elutööpreemia
2012 Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu auliige
2011 Tartu medal
2008 Tartu Ülikooli suur medal
2007
Tartu Ülikooli aumärk
2004 Valgetähe IV klassi teenetemärk
2003
TÜ väike medal
1992
EV teaduspreemia bio- ja keskkonnateaduste alal (kollektiivi juht)

Avaldanud üle 200 teaduspublikatsiooni, neist 42 artiklit Web of Science andmebaasis,
1 rahvusvaheline patentne leiutis

Õpikud ja õppevahendid:
A. Heinaru. Pärilikkus ja nukleiinhapped, 104 lk., 1980, TRÜ, Tartu
A. Heinaru, M. Viikmaa. Geneetika ülesanded,158 lk., 1992, TÜ Kirjastus
A. Heinaru. Geneetika. Õpik kõrgkoolidele, 1143 lk., 2012, TÜ Kirjastus